Advokatska kancelarija

Leković

Advokatska kancelarija

Leković

Advokatska kancelarija

Leković

Advokatska kancelarija Leković Logo

Advokatska kancelarija Beograd

Advokatska kancelarija Leković Beograd je specijalizovana za zastupanje klijenata u slučajevima iz oblasti prekršajnog prava, u izvršnim postupcima, u postupcima naknade štete kao i za odbranu u krivičnim postupcima.

Naši advokati su svoje iskustvo sticali upravo u advokatskim kancelarijama koje fokus u radu stavljaju na ove oblasti prava i kroz praktičan rad i rezultate profilisali svoj put u karijeri advokata.

Advokatska kancelarija Leković Logo

Advokatska kancelarija Beograd

Advokatska kancelarija Leković Beograd je specijalizovana za zastupanje klijenata u slučajevima iz oblasti prekršajnog prava, u izvršnim postupcima, u postupcima naknade štete kao i za odbranu u krivičnim postupcima.

Naši advokati su svoje iskustvo sticali upravo u advokatsim kancelarijama koje fokus u radu stavljaju na ove oblasti prava i kroz praktičan rad i rezultate profilisali svoj put u karijeri advokata.

Oblasti rada

Prekršajno pravo

Odbrana okrivljenih u prekršajnom postupku
Okrivljeni u prekršajnom postupku ima pravo da odbranu iznese sam ili uz prisustvo branioca.
Opširnije

Krivično pravo

Odbrana u krivičnom postupku
Za većinu težih krivičnih dela zakonodavac je predvideo obaveznu odbranu od strane advokata u krivičnom postupku.
Opširnije

Izvršni postupak

Naplata potraživanja
Izvršni poverilac koji ima potraživanje prema izvršnom dužniku može da u postupku izvršenja angažuje advokata radi brže i efikasnije naplate potraživanja.
Opširnije

Naknada štete

Naknadu štete potražuje oštećeno lice od onog lica koje je štetu načinjelo – štetnika.
Šteta može biti materijalna na imovini oštećenog ili nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti...
Opširnije

Oblasti rada

Prekršajno pravo

Odbrana okrivljenih u prekršajnom postupku
Okrivljeni u prekršajnom postupku ima pravo da odbranu iznese sam ili uz prisustvo branioca.
Opširnije

Krivično pravo

Odbrana u krivičnom postupku
Za većinu težih krivičnih dela zakonodavac je predvideo obaveznu odbranu...
Opširnije

Izvršni postupak

Naplata potraživanja
Izvršni poverilac koji ima potraživanje prema izvršnom dužniku može da u postupku....
Opširnije

Naknada štete

Naknadu štete potražuje oštećeno lice od onog lica ....
Šteta može biti materijalna na imovini oštećenog ili nematerijalna...
Opširnije

Zašto da sarađujete sa nama?

Pravna nauka i sam posao advokata zahteva svakako poznavanje širokog spektra oblasti prava. A mi smo se odlučili da svoje znanje proširujemo i stičemo iskustvo iz ciljanih oblasti prava kako bismo kroz praksu stekli sigurnost i upoznali se sa što više situacija koje su specifične za oblasti koje smo odabrali. 

Na taj način ne rasipamo svoju energiju i koncentraciju i uvek smo spremni da maksimalno posvećeno rešimo slučaj za svoje klijente. U svakoj od oblasti koje smo izabrali posedujemo znanje i iskustvo koje prevazilazi funkcionalni prosek i konstantno podižemo nivo ekspertize, upravo iz razloga pravilnog fokusa.

Advokatska kancelarija Leković Logo

Zašto da sarađujete sa nama?

Pravna nauka i sam posao advokata zahteva svakako poznavanje širokog spektra oblasti prava. A mi smo se odlučili da svoje znanje proširujemo i stičemo iskustvo iz ciljanih oblasti prava kako bismo kroz praksu stekli sigurnost i upoznali se sa što više situacija koje su specifične za oblasti koje smo odabrali. 

Advokatska kancelarija Leković Logo

Na taj način ne rasipamo svoju energiju i koncentraciju i uvek smo spremni da maksimalno posvećeno rešimo slučaj za svoje klijente. U svakoj od oblasti koje smo izabrali posedujemo znanje i iskustvo koje prevazilazi funkcionalni prosek i konstantno podižemo nivo ekspertize, upravo iz razloga pravilnog fokusa.

Advokat Stefan Leković iz Beograda sa prekrštenim rukama stoji ispred staklene zgrade

Advokat Stefan Leković

Specijalizovan za zastupanje u postupcima krivičnog i prekršajnog prava.

Advokat Stefan Žujković

Pravni ekspert za naknadu štete i zastupanje pravnih lica.

Advokat Stefan Žujković iz Beograda sa prekrštenim rukama stoji ispred staklene zgrade
Advokat Stefan Leković iz Beograda sa prekrštenim rukama stoji ispred staklene zgrade

Advokat Stefan Leković

Specijalizovan za zastupanje u postupcima krivičnog i prekršajnog prava.

Advokat Stefan Žujkovič

Pravni ekspert za naknadu štete i zastupanje pravnih lica.

Advokat Stefan Žujković iz Beograda sa prekrštenim rukama stoji ispred staklene zgrade

Advokat Stefan Leković

Advokat Stefan Leković iz Beograda sa prekrštenim rukama stoji ispred staklene zgrade

Specijalizovan za zastupanje u postupcima krivičnog i prekršajnog prava.

Advokat Stefan Žujković

Advokat Stefan Žujković iz Beograda sa prekrštenim rukama stoji ispred staklene zgrade

Pravni ekspert za naknadu štete i zastupanje pravnih lica.

Kontaktirajte nas da zajedno rešimo vaš problem.

Pozovite nas