Krivično pravo

Slika sa znacima navoda.

Odbrana  u krivičnom postupku

Za većinu težih krivičnih dela zakonodavac je predvideo obaveznu odbranu od strane advokata u krivičnom postupku.

Važno je da lica protiv kojih se vodi krivični postupak imaju advokata u svim fazama postupka i za sve vrste krivična dela radi povoljnijeg položaja u postupku.

Kontaktirajte nas da zajedno rešimo vaš problem.

Pozovite nas